Pro-historyczny student

19 i 20 maja – przez te 2 dni Collegium Historicum było historycznym wydziałem w dosłownym tego słowa znaczeniu. W drodze na uczelnie studenci mijali obozowisko Epoki Kamienia, by parę kroków dalej…

(a raczej 10 tysięcy lat później) podziwiać przy wejściu kartonowy zamek średniowieczny. Nie sposób nie wspomnieć o XX wiecznym akcencie tej podróży na wydział, którym było stanowisko ze sprzętem militarnym, a dla głodnych nie tylko wrażeń porcja prawdziwej wojskowej grochówki. To wszystko i wiele innych atrakcji zapewniła Rada Samorządu, z okazji Dnia Studenta Wydziału Historycznego. W środku bydynku można było rozegrać ze znajomymi planszową bitwę, a przede wszystkim wzbogacić swoją wiedzę na wybranych wykładach i pokazach.

Komentarze

Post Author: Monia Kubiaczyk